Travel Island
.
.

Seasalter Maldives 4 星级

# 10041 Dhigga Magu Republic Of Maldives - ??

服务

 • 概况 概况
  • 无线
  • 互联网
  • 冷气
  • 电梯
  • 海滨
  • 不吸烟房
  • 吸烟区
  • 不允许宠物
 • 食品与饮品 食品与饮品
  • 饭店
  • 小吃吧
  • 内部咖啡店
  • 儿童餐
  • 特别节食菜单(应要求提供)
  • 客房服务
  • 瓶装水
  • 水果
 • 接待服务 接待服务
  • 24小时前台
  • 行李寄存
  • 兑换钱币
  • 快速办理入住/退房手续
 • 公共区域 公共区域
  • 电视
  • 壁炉
 • 家务管理 家务管理
  • 每日清洁服务
  • 泳衣店
 • 活动 活动
  • 海滩出入口
 • 交通 交通
  • 我想签订迁移服务
 • 商务设施 商务设施
  • 会议室
??